Jste zde

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny při základní škole Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem dítěte, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být některé děti odmítnuty.

Kapacita pro školní rok 2014/2015 je 210 žáků - 7 oddělení školní družiny.

Stanovená kritéria pro přijetí dítěte k mimoškolnímu vzdělávání nesmí být v rozporu se zákonem. Kritéria mají posuzovat děti, nikoli jejich rodiče.

Kritéria pro přijetí:
1) Věk – žáci nižších ročníků a mladšího věku mají přednost před žáky staršími navštěvujícími vyšší ročníky.

2) Zdravotní stav dítěte – dítě, které je schopné vzdělávání na ZŠ, může být přijato k mimoškolnímu vzdělávání do ŠD. V případě zdravotního postižení je třeba individuálního přístupu. Záleží na možnostech zařízení ŠD, dohodě zákonných zástupců s vedením školy.

3) Sourozenci dítěte – v případě, že ŠD navštěvuje již jeden ze sourozenců má i druhý přednost při umístění do mimoškolního zařízení ŠD.

4) Dojíždějící žáci – žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do ŠD přednostně.

 

Ředitel školy Mgr. Jan Poula a vedoucí vychovatelka Dagmar Malúšová

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer