Jste zde

Vši dětské

Problematika výskytu vši dětské

I. Obecné informace

Veš dětská (Pediculus capitis) je plochý bezkřídlý hmyz šedé barvy, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6 – 15 let. Bodá a saje krev, jiné tekutiny ani potravu vši přijímat nemohou. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2 – 3,5 mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřeny silnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. Je to obtížný parazit, ale nepřenáší žádná specifická infekční onemocnění.

Samička klade vajíčka (zvané hnidy), která přilepuje pevným tmelem na vlasy těsně u pokožky hlavy – toto umístění jim zajišťuje optimální teplotu (30 – 34°C) pro růst a vývoj. Vajíčka vší jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev.

Přestože vlasy postupem času povyrostou, prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé. Hnidy mají špinavě bělavou barvu a prostým okem nelze spolehlivě rozeznat živé hnidy (před vylíhnutím larev) od prázdných obalů a mrtvých hnid.

Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17 – 25 dní, samičky se dožívají 3 – 5 týdnů a během života naklade každá z nich 50 – 150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně. Přítomnost vší ve vlasech (zavšivenost) se odborně nazývá pedikulóza.

Přes svůj český název žije veš dětská ve vlasech lidí bez ohledu na jejich věk a vždy se vyskytuje ve vlasaté části hlavy, hnidy většinou najdeme na vlasech v oblasti za ušima.

Veš dětská reprezentuje problém zejména u dětí školního a předškolního věku. Existuje přímá korelace jejího zvýšeného výskytu a slabšími sociálně ekonomickými komunitami. Uvnitř těchto komunit se pak výskyt vší zvyšuje vlivem nošení dlouhých vlasů, nedostatečnou hygienou, nedostatečnou péčí rodičů atd.

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

II. Přenos a projevy

Pedikulóza bývá velmi často popisována jako kolektivní onemocnění, protože vši se přemisťují mezi hostiteli (děti i dospělí) při vzájemném dotyku hlav, popř. při půjčování čepic, šál apod. K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí. Obecně lze říci, že veš dětská se rychle šíří v malých skupinách lidí, kteří žijí v těsném kontaktu. I když přímé důkazy chybí, mnozí odborníci se domnívají, že k přenosu vší dětských přispívá také používání společných hřebenů, pokrývek hlavy, ručníků a ložního prádla.

Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy v důsledku jejich bodání do pokožky hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné.

Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných apod.). Pouze drobné ranky, které v důsledku sání vší vznikají mohou být při škrábání (především u dětí) infikovány a může docházet k různě silným zánětlivým reakcím, které ovšem nejsou epidemiologicky významné.

III. Jak se účinně zbavit vší

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem tzv. „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Přítomnost hnid na vlasech, zejména jsou-li dále od jejich kořenů, nelze považovat za zavšivenost, pokud nenalezneme lezoucí vši. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech v oblasti za ušima - při silnějším a delším napadení po celé hlavě, při krátce trvajícím napadení je nalézáme jen při kořenech vlasů a při déle trvajícím napadení mohou být rozesety po celé jejich délce. Hnidy ve vlasech zůstávají i po důkladném odvšivení, při němž byly zahubeny všechny lezoucí vši i hnidy. Chemická skladba vlasů a tmele, kterým samička hnidy přilepuje je velmi podobného složení. Proto nešetrný přípravek, který ruší vazbu tohoto tmele by mohl poškodit i vlas. Hnidy z vlasů nelze odstranit žádným přípravkem, lze je jen mechanicky, a to jen částečně, vyčesat hustým hřebenem nebo napadené vlasy jednotlivě vystříhat.

Prevence spočívá především v osobní hygieně. Pro včasné zjištění napadení vší jsou preventivním opatřením časté prohlídky vlasů především v dětských kolektivech a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení všech postižených. Důkladné prohlídky by měly následovat také po návratu z letních či zimních prázdninových pobytů.

Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné vždy používat přípravky k tomu určené. Použití nepovolených přípravků, nebo lidových prostředků (nejznámější z nich je petrolej), může vyvolat značné zdravotní potíže a je nutné před nimi varovat.

IV. Odvšivování

Mechanické odstranění:
- postižená osoba si sedne ke stolu a skloní hlavu nad větší arch bílého papíru. Vlasy vyčesává jiná osoba plynulým pomalým pohybem hřebene od temene hlavy dopředu. Konce zubů hřebene se musí dotýkat pokožky hlavy. Vši vypadávají na papír nebo zůstávají v hřebenu. Přitom se nesmí přehlédnout malé světlé larvy. Vyčesané vši je nutné ihned usmrtit lihem nebo insekticidním přípravkem proti vším, jinak by mohly přelézat na jiné osoby.
Ostříhání vlasů:
- v některých případech je nutné vystříhat postižená místa nebo ostříhat celou hlavičku, což je mnohem jistější varianta
Odvšivovací přípravky, insekticidní přípravky nebo šampóny:
- odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách. Tyto přípravky je nutné vždy používat přesně podle přiložených návodů od výrobce.

V. Dostupné přípravky

Od roku 1978 byl vyráběn a používán známý insekticidní šampon Orthosan BF 45 a o něco později tzv. mokrý sprej Diffusil H. Oba přípravky obsahovaly jako účinnou složku permethrin a používaly se až do roku 1991, kdy se objevily zprávy o jejich selhávání, později byla prokázána rezistence vší k permethrinu.

V současné době asi nejúčinnější přípravek volně dostupný na našem trhu – desinsekční sprej DIFFUSIL H FORTE spray, jehož výrobcem je společnost Lybar a.s., ČR – výdej tohoto přípravku není vázán na lékařský předpis a je dostupný pouze v lékárnách. Na trh byl uveden začátkem září 2006. Díky novému složení a látce carbaryl 1% hm je přípravek účinný proti vši dětské, která je rezistentní k přípravkům obsahujícím malathion, permethrin a d-phenothrin. Dezinsekční účinek spočívá v zahubení parazitického hmyzu na povrchu lidského těla.
Při aplikaci je nutné se řídit návodem a pokyny výrobce. Po kůře vždy pečlivě zkontrolovat hlavu pročesáváním vlasů hustým hřebenem nad vanou nebo archem bílého papíru, kde jsou vypadávající vši dobře vidět. Tento přípravek však neničí hnidy, proto je nutné kůru po 8 – 10 dnech zopakovat, aby byla zahubena i další generace larev, vylíhlých z přežívajících vajíček. Dalšími přípravky, které jsou v současné době povolené a dostupné na našem trhu jsou podle informací Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze 3 druhy odvšivovacích přípravků: odvšivovací šampon Parasidose dovážený k nám ze Slovenska, Jakutin gel a Jakutin emulze. Účinnost těchto přípravků však není stoprocentní, neboť existuje jisté procento rezistence vší proti účinným složkám těchto přípravků.

Použité zdroje:
1) Veš dětská, svrab, roupi – RNDr. Václav Rupeš, CSc., RNDr. Věra Tolarová – vydal Státní zdravotní ústav, Praha 2004
2) Jak proti škůdcům? – RNDr. Václav Rupeš, CSc. a kol. – vydalo Nakladatelství Hermes, Praha 1998
3) www.zupraha.cz
4) www.pressweb.cz
5) www.hygpraha.cz
6) Příručka desinsekce a deratizace (pracovní verze) – RNDr. Václav Rupeš, CSc., RNDr. Jiří Ledvinka – vydalo Sdružení pracovníků DDD ČR, Praha 2003

Bc. Petra Fenklová
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech odd. epidemiologie Závodní 94
360 21 Karlovy Vary

tel: 355 328 361-365
e-mail: epida@khskv.cz
web: www.khskv.cz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer