Jste zde

Informace

Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 
Při nástupu ke stravování každý strávník složí jistinu, která se automaticky převádí na další školní rok.
 
* Stravné se platí pozpátku / za září je platba v říjnu …/
 
* Inkasním příkazem z bankovního účtu plátce vždy k 5. dni v měsíci
 
* Pokud nebude mít strávník zaplacené stravné k poslednímu dni v měsíci, nebude mu nadále strava vydaná do doby zaplacení
 
Strávníci (děti, žáci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou (od 01. 09. do 31. 08.). 
 
                                                        stravné záloha
 
Žáci věková hranice 6 – 10 let:        25,- Kč 800,- Kč
Žáci věková hranice 11 – 14 let:      26,- Kč 832,- Kč            
Žáci věková hranice 15 a více let:   26,- Kč 800,- Kč
Zaměstnanci:                                    32,- Kč 800,- Kč
 
 
Odhlášování obědů:
 
* Provádí se den předem do 14:00 hodin
 
* V případě nemoci ráno od 7.00 hod. do 8.00 hod. na tel. čísle 775 891 146 nebo e -mail: jidelna@zskvary.cz
 
 
 
* Oběd do jídlonosičů lze odnést pouze první den nemoci. Odpovědnost za odebraný oběd přebírá odnášející.
 
* Hromadné odhlášky /kino, divadlo, výlety....../ zajišťuje třídní učitel, alespoň týden dopředu/ * Přes internet www.strava.cz
 
* Odhlášení strávníka natrvalo je třeba provést písemnou formou
 
 
 
Každý žák si zakoupí identifikační čip ( 115,- )
 
* Čip platí po celou dobu stravování
 
* Nezničený čip je vratný
 
* Pokud strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny
 
* Při ztrátě zakoupí čip nový
 
 
 
Každý strávník je od 1.dne v měsíci počítán do stavu pokud se včas neodhlásí.
 
Zaregistrovaní strávníci mají vždy od 1.září nového školního roku obědy automaticky přihlášeny. Pokud se strávník včas písemnou formou neodhlásí je mu stravné počítáno do doby odhlášení.
 
* Je možné stravovat děti s dietou
 
Vážení rodiče, v případně negativní informace o kvalitě jídla ve školní kuchyni od svých dětí si můžete ověřit kvalitu jídla přímo v ŠJ a bude Vám umožněna ochutnávka připravených jídel
 
Vedoucí ŠJ Markéta Němcová
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer