Jste zde

Povinnosti

Povinnosti žáků:

Žáci mají krom svých povinností rovněž i svá práva. Ta jsou zakotvena v listině lidských práv a svobod.
Povinnosti jsou však důležité ke správnému chodu a provozu školy. Nejdůležitějším dokumentem, upravujícím podmínky provozu a povinnosti žáků, je školní řád. Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Zde je seznam důležitých dokumentů (dokumenty si můžete stáhnout v sekci Škola-Ke stažení):

 • Chování o přestávkách a v hodinách
 • Kritéria pro hodnocení přestupků proti školnímu řádu
 • Kritéria pro udělování pochval
 • Oblast prevence užívání návykových látek
 • Používání internetu ve škole a školních počítačích
 • Pravidla chování
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Pravidla zacházení s majetkem školy a žáků
 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád ŠJ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer