Jste zde

Přijímací řízení na SŠ

Veškeré informace k výběrovému řízení na střední školy najdete v těchto třech dokumentech:

Přijímací řízení 2018/2019

Informace budou rozšíře ihned, jak budou zveřejněny pro letošní školní rok.

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 • Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?
  • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
  • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
  • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.gwo.cz , www.istp.cz
  • V informačních centrech mládeže (ICM)
  • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
  • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
  • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října daného školního roku, pro ostatní obory do 31. ledna daného školního roku (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.
 • Jak si přihlášku opatřit?
 • Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?
  • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • Do kdy lze podat odvolání?
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?
  • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.
 • Co je to zápisový lístek?
  • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
  • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Další informace poskytne výchovný poradce Ing. V. Mašek.

Možnost vytištění vyplněných přihlášek za poplatek 20 Kč/přihláška.

Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.scio.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.infoabsolvent.cz

 

Pokud Vás zajímá, jaké přijímací testy jsou na střední škole, kterou jste si vybrali, či jak jste se umístili po přijímacím řízení, nabízíme Vám na tomto místě, přehled středních škol v okolí. Stačí kliknout na název školy a dostanete se přímo na její Webové stránky.

První české Gymnázium Karlovy Vary, Národní 25, K. Vary
Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov
Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov
Evropské jazykové Gymnázium, s.r.o., Truhlářská 681/19, Karlovy Vary
Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449/2, Mariánské Lázně
Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Jednoty 1620, Sokolov
Obchodní akademie Chodov, Smetanova 738, Chodov
Obchodní akademie a VOŠ cestovní ruch, Bezručova 17, K. Vary
Soukromá OA Podnikatel, nám. V. Řezáče 5, K. Vary
Soukromá OA Sokolov, Hornická 1569, Sokolov
SOŠ a SOU logistických služeb, Hlavní 114/29, Dalovice
SOŠ obchodu provozu hotelů a SOU, Zahradní 23, K. Vary
SOU lesnické, OU a U, Hornická 286, Abertamy
Střední lesnická škola, Žižkov 345, Žlutice
SOU stavební, OU a U, nám. K. Sabiny 159/16, K. Vary
Střední odborná škola Karlovy Vary, Konečná 908/21, K. Vary
SOU stravování a služeb, Ondřejská 56, K. Vary
SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600, Nejdek
SOŠ Kynšperk, Školní 764/3, Kynšperk nad Ohří
SPgŠ a Gymnázium Karlovy Vary, Lidická 40, K. Vary
Střední průmyslová škola keramická, nám. 17 listopadu 12, K. Vary
SPŠ a SOU hudebních nástrojů Kraslice, Pod Nádražím 1093, Kraslice
SPŠ stavební, SOU a U Královské Poříčí, Lázeňská 176, Královské Poříčí
Střední průmyslová škola Loket, T.G.Masaryka 3, Loket
Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov


Střední zdravotnická škola a VZŠ, Poděbradská 2, K. Vary
Střední zemědělská škola, Hlavní 27, Dalovice
TRIVIS veřejno-právní akademie, T.G.Masaryka 1, K. Vary
Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o.p.s., Mírové náměstí 2, K. Vary
Pokud jste v seznamu svoji školu nenalezli, podívejte se na následující stránky:

Seznam všech škol v ČR
Seznam všech škol, ubytování a cestovních kanceláří v ČR

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer