Jste zde

Moodle

Výukový portál pro podporu výuky na základní škole formou e-learningu

Společnost si žádá více a kvalitněji vzdělanou populaci. Projekt reaguje na uspokojení této poptávky. Navazuje na Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, kde jsou stanoveny následující strategické směry:

 • rovné příležitosti ke vzdělávání
 • kurikulární reforma jako nástroj k modernizaci vzdělávání  s důrazem na osvojování klíčových kompetencí
 • podpora výuky cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií
 • zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků
 • podpora dalšího vzdělávání
 • rozvoj partnerství škol

Projektem bylo vytvořeno e-learningové prostředí, které je naplněno výukovými materiály v hlavních vyučovacích předmětech. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků, ale zároveň na ty, kteří na cílovou skupinu působí, tj. pedagogické pracovníky. Obsah výukových kurzů tvoří učitelé školy v LMS Moodle. Tento projekt běží a je stále udržován a doplňován.

Popis projektu:

Cílem projektu je ukázat, že elektronická podpora vzdělávání nevyžaduje znalosti programování, ani pokročilé znalosti informačních technologií, ale je dostupná každému, kdo ovládá základy práce s počítačem. Projekt umožňuje motivovat vyučující k volnému zveřejnění vlastních prací a nabídnout tak rozumnou alternativu k využívání " papírových" učebnic.
Bude vytvořeno e-learningové prostředí naplněné výukovými materiály, které budou využívat naši žáci i žáci partnerské školy kdykoliv a odkudkoliv.

Tento projekt je určen pro:

a) pro všechny žáky I. i II. stupně školy, kteří mají potřebu:

 • dovědět se něco více o probírané látce
 • procvičovat a zopakovat si učivo
 • samostudia

Školu navštěvují žáci ze širokého okolí a tak vzdálený přístup ke studiu v době nemoci nebo nepřítomnost z jiných důvodů jim umožní kontakt se školou a tím získat informace o probíraném učivu.

b) pedagogické pracovníky, kteří tak budou mít možnost pracovat s nejmodernější informační technikou.

c) partnerskou školu (hospitalizovaní žáci).

Partnerská škola umožní žákům se vzdělávat i v době hospitalizace, protože dětské oddělení Karlovarské nemocnice má velmi dobré vybavení počítači a připojení k internetu. Projekt žákům i pedagogickým pracovníkům nabízí možnost zatraktivnění školní práce a tím zvýšit zájem o studium a další vzdělávání.  Projekt bude mít také dopad i na širokou veřejnost. Zvýšení informovanosti o obsahu výuky na ZŠ, ale i volná dostupnost znalostí sama o sobě je jednoznačně pozitivním prvkem z hlediska občana. ale i v kontextu dlouhodobé evropské strategie budování informační společnosti.


E-learning přinese cílové skupině žáků:

 •     možnost získat kvalitní studijní materiály na jednom místě ( obrázky, soubory, texty, odkazy)
 •     lepší výuku díky funkční zpětné vazbě
 •     osvojení si práce s online dokumenty
 •     rovný přístup ke studijním materiálům  pro všechny žáky
 •     možnost studia z alternativních zdrojů
 •     vzdělávání nadaných žáků
 •     vzdělávání handicapovaných dětí
 •     podporu žákovských projektů a prezentací

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer